facebook-icon

שלום לכם

המטרה של הקמת אתר חיי כלב, היא לעודד התנהלות מודעת ומלומדת יותר אצל בעלי הכלבים בארץ, לטובתם ולרווחתם של בעלי הכלבים, והכלבים עצמם, כמובן. אנחנו (מקימי האתר) כולנו מגדלים כלבים, אוהבים אותם ומבינים שהנושא בארץ לוט בערפל, ומתוך כך צומחות תופעות קשות. אנחנו מאמינים שחלק גדול מהבעיה יכול לקבל מענה בעזרת חשיפה וחינוך.

 

לצורך הקמת האתר, איגדנו מסביבנו מטובי המומחים (מאלפים, וטרינרים ומטפלים התנהגותיים) שמהווים את “מומחי הבית” שלנו ועוזרים לנו בכתיבת מאמרים, ראיונות והשתתפות בפאנלים ובמענה על שאלות שמעסיקות את בעלי הכלבים.

לתשומת לבכם: כל חוות הדעת וההנחיות המקצועיות מובאות באתר חיי כלב הן באחריות הכותבים בלבד, לכן יכולות להיות דעות סותרות ואי הסכמות מקצועיות.

האתר הוקם ויפעל על בסיס התנדבותי. אנחנו מאמינים כי שיתוף פעולה בין כל בעלי הענין בדבר, יועיל ויחזק את המשימה של חינוך למודעות ואחריות.


בברכה,

צוות אתר חיי כלב

Print Friendly