חוקי עזר עירוניים בנושאי בעלי חיים וכלבים לפי סדר א-ב

בישובים וברשויות באותיות א’ – י’

 

אבו סנאן חוק עזר לאבו סנאן (החזקת בעלי חיים), התשמד1984 05/02/2003
אבן יהודה חוק עזר לאבן יהודה (פיקוח על בעלי חיים והחזקתם), התשנג1992 06/02/2003
אופקים חוק עזר לאופקים (החזקת בעלי חיים), תשכא1961 09/02/2003
אופקים חוק עזר לאופקים (פיקוח על כלבים), תשלג1973 09/02/2003
אור יהודה חוק עזר לאור יהודה (החזקת בעלי-חיים), תשם1980 09/02/2003
אור יהודה חוק עזר לאור יהודה (פיקוח על כלבים), תשיט1958 09/02/2003
אור עקיבא חוק עזר לאור עקיבא (פיקוח על כלבים), תשכא1960 09/02/2003
אזור חוק עזר לאזור (החזקת בעלי חיים), התשנז1997 05/02/2003
אזור חוק עזר לאזור (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשנו1995 05/02/2003
אזור חוק עזר לאזור (פיקוח על כלבים), תשיז1957 05/02/2003
אילת חוק עזר לאילת (מתן רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם), תשלו1976 29/12/2009
אילת חוק עזר לאילת (החזקת בעלי חיים), התשס”ז-2007 28/06/2007
אל מכר – ג’ודיידה חוק עזר לג’דידה – מכר (החזקת בעלי חיים), התשמח1988 06/02/2003
אליכין חוק עזר לאליכין (פיקוח על כלבים), התשמג1982 06/02/2003
אלעד הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה המקומית אלעדהחוק בוטל בחש”מ 734 עמוד 260 תאריך 7.7.2009 שנה עברית התשס”ט 09/07/2009
אלעד חוק עזר לאלעד (החזקת בעלי חיים), התשס”ט-2009 09/07/2009
אעבלין חוק עזר לאיעבלין (פיקוח על כלבים), תשלב1972 05/02/2003
אשדוד חוק עזר לאשדוד (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ”ט-1999 13/12/2005
אשדוד חוק עזר לאשדוד (החזקת יונים ועופות), תשכב1961 05/02/2003
אשכול חוק עזר לאשכול (פיקוח על כלבים), התשס”ד-2004 23/11/2005
אשכול חוק עזר לאשכול (פיקוח על כלבים), תשכה1965החוק בוטל בחש”מ 675 עמוד 40 תאריך 24.2.2004שנה עברית התשס”ד 23/11/2005
אשכול חוק עזר לאשכול (החזקת בעלי חיים), התשמב1982 06/02/2003
אשקלון חוק עזר לאשקלון (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנח1998 06/03/2003
באר טוביה חוק עזר לבאר טוביה (החזקת בעלי חיים), תשלח1978 06/02/2003
באר טוביה חוק עזר לבאר טוביה (פיקוח על כלבים), תשל1970 06/02/2003
באר יעקב הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה המקומית באר-יעקב 06/03/2003
באר יעקב חוק עזר לבאר יעקב (פיקוח על כלבים), תשיד1954 06/02/2003
באר שבע חוק עזר לבאר שבע (פיקוח על בעלי חיים והחזקתם), התשנב1991 09/02/2003
בית דגן הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה המקומית בית-דגן 06/03/2003
בית דגן חוק עזר לבית דגן (פיקוח על כלבים), תשיד1953 06/02/2003
בית שאן חוק עזר לבית שאן (החזקת בעלי חיים), התשמד1984 10/02/2003
בית שאן חוק עזר לבית שאן (פיקוח על כלבים), תשלז1977 10/02/2003
בית שמש הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי עיריית בית שמש 03/02/2006
בית שמש חוק עזר לבית שמש (פיקוח על כלבים), תשלו1975החוק בוטל בחש”מ 656 עמוד 434 תאריך 25.7.2002 שנה עברית התשס”ב 13/12/2005
בני ברק חוק עזר לבני ברק (איסור החזקת בעלי חיים), התשמג1984 06/02/2003
בני ברק חוק עזר לבני ברק (החזקת יונים ועופות), תשיז1956 06/02/2003
בני עי”ש חוק עזר לבני עי”ש (החזקת בעלי חיים), התשס”ג-2003 05/12/2005
בני עי”ש חוק עזר לבני עיש (פיקוח על כלבים), התשמה1985החוק בוטל בחש”מ 668 עמוד 426 תאריך 11.5.2003 שנה עברית התשס”ג 05/12/2005
בני שמעון חוק עזר לבני שמעון (החזקת בעלי חיים), התשס”ז-2007 12/08/2007
בני שמעון חוק עזר לבני שמעון (החזקת בעלי חיים), תשכה1965החוק בוטל בחש”מ 706 עמוד 484 תאריך 31.7.2007 שנה עברית התשס”ז 12/08/2007
בני שמעון חוק עזר לבני שמעון (פיקוח על כלבים), תשלג1973החוק בוטל בחש”מ 706 עמוד 484 תאריך 31.7.2007 שנה עברית התשס”ז 12/08/2007
בנימינה-גבעת עדה חוק עזר לבנימינה (החזקת בעלי חיים), התשמא1981 06/02/2003
בנימינה-גבעת עדה חוק עזר לבנימינה (פיקוח על כלבים), תשיב1952 06/02/2003
בנימינה-גבעת עדה חוק עזר לגבעת עדה (פיקוח על כלבים), תשכב1961 06/02/2003
ברנר חוק עזר לברנר (פיקוח על כלבים), תשכט1968 06/02/2003
בת ים חוק עזר לבת-ים (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשנח1998 17/03/2003
בת ים חוק עזר לבת ים (החזקת יונים ועופות), תשטו1955 06/02/2003
גבעת שמואל חוק עזר לגבעת שמואל (החזקת בעלי חיים), תשכח1968 06/02/2003
גבעת שמואל חוק עזר לגבעת שמואל (פיקוח על כלבים), תשלד1973 06/02/2003
גבעתיים חוק עזר לגבעתיים (החזקת יונים ועופות), תשכא1960 06/02/2003
גדרה חוק עזר לגדרה (החזקת בעלי חיים), התשמד1984 06/02/2003
גדרה חוק עזר לגדרה (פיקוח על כלבים), תשכא1961 06/02/2003
גדרות חוק עזר לגדרות (החזקת בעלי חיים), התשמא1981 06/02/2003
גדרות חוק עזר לגדרות (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשן1990 06/02/2003
גולן חוק עזר לגולן (החזקת בעלי חיים), התשנט1999 10/03/2003
גולן חוק עזר לגולן (פיקוח על כלבים ובעלי חיים), התשנו1995 06/02/2003
גזר חוק עזר לגזר (החזקת בעלי חיים), התשס”ח-2008 24/07/2008
גזר חוק עזר לגזר (פיקוח על כלבים), תשכב1962 06/02/2003
ג’לג’וליה חוק עזר לג’לג’וליה (פיקוח על כלבים), תשמב1982 06/02/2003
גן יבנה הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה המקומית גן יבנה 03/02/2006
גן יבנה חוק עזר לגן יבנה (פיקוח על כלבים), תשיב1951 06/02/2003
גן רווה חוק עזר לגן רוה (פיקוח על כלבים), תשיט1959 19/02/2003
גן רווה חוק עזר לגן רווה (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנו1995 06/02/2003
גני תקווה חוק עזר לגני תקוה (פיקוח על כלבים), תשכו1965 06/02/2003
ג’סר א-זרקא חוק עזר לג’סר א-זרקא (החזקת בעלי חיים), תשלז1977 06/02/2003
ג’ש (גוש חלב) חוק עזר לגוש חלב (החזקת בעלי חיים), תשלז1977 06/02/2003
ג’ש (גוש חלב) חוק עזר לגוש חלב (פיקוח על כלבים), תשכט1968 06/02/2003
דאלית אל-כרמל חוק עזר לעוספיא (החזקת בעלי חיים), תשלז1977 09/02/2003
דאלית אל-כרמל חוק עזר לעוספיא (פיקוח על כלבים), התשמח1988 09/02/2003
דאלית אל-כרמל חוק עזר לדאלית אל כרמל (החזקת בעלי חיים), תשלז1977 06/02/2003
דאלית אל-כרמל חוק עזר לדאלית אל כרמל (פיקוח על כלבים), תשכז1967 06/02/2003
דבורייה הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנו1996, על ידי המועצה המקומית דבוריה 06/02/2003
דימונה אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי עיריית דימונה 08/03/2006
דימונה חוק עזר לדימונה (פיקוח על כלבים וחתולים), התשס”ב-2002 13/12/2005
דימונה חוק עזר לדימונה (פיקוח על כלבים), תשלא1970החוק בוטל בחש”מ 652 עמוד 290 תאריך 14.5.2002 שנה עברית התשס”ב 08/12/2005
דימונה חוק עזר לדימונה (החזקת בעלי חיים), התשנח1998 09/03/2003
דרום השרון חוק עזר לדרום השרון (פיקוח על כלבים), התשנא1991 06/02/2003
הגלבוע חוק עזר לגלבוע (רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם), התשנז1997 12/03/2003
הגלבוע חוק עזר לגלבוע (פיקוח על כלבים), התשמח1988 06/02/2003
הגליל העליון הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה האזורית הגליל העליון 10/03/2003
הגליל העליון חוק עזר לגליל העליון (פיקוח על כלבים), תשכט1968 06/02/2003
הגליל התחתון חוק עזר לגליל התחתון (החזקת בעלי חיים), התשן1989 06/02/2003
הגליל התחתון חוק עזר לגליל תחתון (פיקוח על כלבים), התשמז1986 06/02/2003
הוד השרון חוק עזר להוד השרון (פיקוח על כלבים), התשנב1992 06/02/2003
הערבה התיכונה חוק עזר לערבה התיכונה (החזקת בעלי חיים), התשמב1982 13/01/2010
הערבה התיכונה הודעה על אימוץ חוק עזר לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה האזורית הערבה התיכונה 13/05/2003
הרצליה חוק עזר להרצליה (החזקת בעלי חיים), התשס”ב-2001 13/12/2005
הרצליה חוק עזר להרצליה (פיקוח על כלבים), התשנד1994 06/02/2003
זבולון חוק עזר לזבולון (החזקת בעלי חיים), התשנה1995 07/11/2007
זבולון חוק עזר לזבולון (פיקוח על כלבים), התשנז1997 05/03/2003
זבולון חוק עזר לזבולון (החזקת בעלי חיים), התשנו1996 09/02/2003
זכרון יעקב חוק עזר לזכרון יעקב (פיקוח על כלבים), תשכט1968 09/02/2003
חבל יבנה חוק עזר לחבל יבנה (החזקת בעלי חיים), התשמא1981 06/02/2003
חבל יבנה חוק עזר לחבל יבנה (החזקת בעלי חיים), התשמט1989 06/02/2003
חבל יבנה חוק עזר לחבל יבנה (פיקוח על כלבים), תשיז1956 06/02/2003
חבל מודיעין חוק עזר לחבל מודיעין (החזקת בעלי חיים), התשס”ב-2002 14/12/2005
חבל מודיעין חוק עזר למודיעים (החזקת בעלי חיים), תשל1969החוק בוטל בחש”מ 649 עמוד 199 תאריך 21.3.2002 שנה עברית התשס”ב 14/12/2005
חבל מודיעין חוק עזר למודיעים (פיקוח על כלבים), תשכב1962החוק בוטל בחש”מ 649 עמוד 199 תאריך 21.3.2002 שנה עברית התשס”ב 14/12/2005
חדרה חוק עזר לחדרה (פיקוח על כלבים), התשמח1988 15/12/2005
חדרה חוק עזר לחדרה (החזקת יונים ועופות), תשיח1958 06/02/2003
חולון חוק עזר לחולון (החזקת בעלי חיים), התשס”ג-2002 21/12/2005
חולון חוק עזר לחולון (החזקת יונים ועופות), תשטו1954החוק בוטל בחש”מ 659 עמוד 8 תאריך 7.10.2002 שנה עברית התשס”ג 21/12/2005
חולון הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי עיריית חולון 05/03/2003
חוף הכרמל חוק עזר לחוף הכרמל (החזקת בעלי חיים), תשם1979 22/12/2005
חוף הכרמל חוק עזר לחוף הכרמל (פיקוח על כלבים), התשנו1996 06/02/2003
חוף השרון חוק עזר לחוף השרון (החזקת בעלי חיים), התשמב1982 06/02/2003
חוף השרון חוק עזר לחוף השרון (פיקוח על כלבים ובעלי חיים), התשנד1994 06/02/2003
חורה חוק עזר לשוקת (פיקוח על כלבים), התשנב1991 09/02/2003
חורפיש חוק עזר לחורפיש (החזקת בעלי חיים), התשמו1985 06/02/2003
חורפיש חוק עזר לחורפיש (פיקוח על כלבים), התשמט1989 06/02/2003
חיפה חוק עזר לחיפה (פיקוח על כלבים), תשם1979החוק בוטל בחש”מ 660 עמוד 63 תאריך 28.10.2002 שנה עברית התשס”ג 15/12/2005
חיפה הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות על ידי עיריית חיפה, בדבר פיקוח על כלבים וחתולים 04/03/2003
חצור חוק עזר לחצור הגלילית (החזקת בעלי חיים), התשנז1997 05/03/2003
חצור חוק עזר לחצור הגלילית (פיקוח על כלבים), תשל1970 06/02/2003
טבריה הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי עירית טבריה 05/03/2003
טבריה חוק עזר לטבריה (החזקת בעלי חיים), התשנב1991 09/02/2003
טבריה חוק עזר לטבריה (פיקוח על כלבים), תשטו1955 09/02/2003
טובא-זנגרייה חוק עזר לטובה-זנגריה (החזקת בעלי חיים), התשנב1992 09/02/2003
טובא-זנגרייה חוק עזר לטובה-זנגריה (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשנב1992 09/02/2003
טירה חוק עזר לאל-טירה (החזקת בעלי חיים), תשלז1977 09/02/2003
טירה חוק עזר לאל-טירה (פיקוח על כלבים), התשמא1981 09/02/2003
טירת כרמל חוק עזר לטירת הכרמל (החזקת בעלי חיים), התשנה1995 09/02/2003
טירת כרמל חוק עזר לטירת הכרמל (החזקת יונים ועופות), תשכא1961 09/02/2003
טירת כרמל חוק עזר לטירת הכרמל (פיקוח על כלבים), התשמב1982 09/02/2003
יאנוח-ג’ת חוק עזר לינוח-ג’ת (החזקת בעלי חיים), התשנב1992 09/02/2003
יבנאל חוק עזר ליבנאל (פיקוח על כלבים), התשנא1990 09/02/2003
יבנה חוק עזר ליבנה (החזקת בעלי חיים), התשס”ב-2002 07/08/2006
יבנה חוק עזר ליבנה (החזקת בעלי-חיים), התשמח1988החוק בוטל בחש”מ 655 עמוד 384 תאריך 23.7.2002 שנה עברית התשס”ב 26/12/2005
יבנה חוק עזר ליבנה (פיקוח על כלבים), התשנג1992החוק בוטל בחש”מ 655 עמוד 384 תאריך 23.7.2002 שנה עברית התשס”ב 26/12/2005
יהוד-מונוסון חוק עזר ליהוד (פיקוח על כלבים), תשיב1952 09/02/2003
יהוד-מונוסון חוק עזר לנוה אפרים-מונוסון (פיקוח על כלבים), תשכב1962 09/02/2003
יואב הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה המקומית יואב 05/03/2003
יסוד המעלה חוק עזר ליסוד המעלה (פיקוח על כלבים), תשיד1954 09/02/2003
ירוחם חוק עזר לירוחם (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ”ו-1996 28/12/2005
ירוחם חוק עזר לירוחם (פיקוח על כלבים), תשכה1964החוק בוטל בחש”מ 650 עמוד 254 תאריך 18.4.2002שנה עברית התשס”ב 28/12/2005
ירושלים חוק עזר לירושלים (פיקוח על כלבים וחתולים), תשלח1978 28/12/2005
ירושלים חוק עזר לירושלים (החזקת בעלי חיים), התשמו1986 06/02/2003
Print Friendly