חוקי עזר עירוניים בנושאי בעלי חיים וכלבים לפי סדר א-ב

בישובים וברשויות באותיות ק’ – ת’

קלנסווה חוק עזר לקלנסואה (החזקת בעלי חיים), תשלח1978 06/02/2003
קלנסווה חוק עזר לקלנסואה (פיקוח על כלבים), התשמג1982 06/02/2003
קצרין חוק עזר לקצרין (החזקת בעלי חיים), התשמד1983 03/01/2008
קצרין חוק עזר לקצרין (פיקוח על כלבים), התשנו1996 06/02/2003
קריית אונו חוק עזר לקרית אונו (איסור החזקת בעלי חיים), התשמב1982 24/02/2010
קריית אונו חוק עזר לקרית אונו (החזקת עופות), תשיז1957 06/02/2003
קריית אונו חוק עזר לקרית אונו (פיקוח על כלבים), תשכז1967 06/02/2003
קריית אתא הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי עיריית קרית אתא 18/05/2003
קריית אתא חוק עזר לקרית אתא (החזקת בעלי חיים), התשמד1984 05/02/2003
קריית ביאליק חוק עזר לקרית ביאליק (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנז1997 03/04/2003
קריית ביאליק חוק עזר לקרית ביאליק (איסור החזקת בעלי חיים), התשמד1983 06/02/2003
קריית גת חוק עזר לקרית גת (פיקוח על כלבים), תשלה1974 06/02/2003
קריית גת חוק עזר לקרית גת (פיקוח על כלבים), תשלט1979 06/02/2003
קריית טבעון חוק עזר לקרית טבעון (החזקת בעלי חיים), התשנז1997 04/03/2003
קריית טבעון חוק עזר לקרית טבעון (פיקוח על כלבים), התשמא1980 06/02/2003
קריית ים חוק עזר לקרית ים (פיקוח על כלבים), התשנב1991 19/02/2003
קריית ים חוק עזר לקרית ים (החזקת בעלי חיים), תשלט1979 09/02/2003
קריית ים חוק עזר לקרית ים (החזקת יונים ועופות), תשיט1959 09/02/2003
קריית ים חוק עזר לקרית-ים (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנז1996 09/02/2003
קריית מוצקין חוק עזר לקרית מוצקין (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשס”ב-2001 19/01/2006
קריית מוצקין חוק עזר לקרית מוצקין (פיקוח על כלבים), התשמב1982החוק בוטל בחש”מ 643 עמוד 73 תאריך 15.11.2001 שנה עברית התשס”ב 19/01/2006
קריית מוצקין חוק עזר לקרית מוצקין (איסור החזקת בעלי חיים), התשמד1984 09/02/2003
קריית מוצקין חוק עזר לקרית מוצקין (החזקת יונים ועופות), תשיז1957 09/02/2003
קריית מלאכי חוק עזר לקרית מלאכי (פיקוח על כלבים), תשיט1959 06/02/2003
קריית עקרון חוק עזר לקרית עקרון (פיקוח על כלבים), תשכג1963 06/02/2003
קריית שמונה הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי עיריית קרית שמונה 15/05/2003
קריית שמונה חוק עזר לקרית שמונה (החזקת בעלי חיים), תשכז1967 19/02/2003
קריית שמונה חוק עזר לקרית שמונה (פיקוח על כלבים), תשיט1958 10/02/2003
ראמה חוק עזר לראמה (פיקוח על כלבים), התשנב1992 09/02/2003
ראמה חוק עזר לראמה (פיקוח על כלבים), תשטו1955 09/02/2003
ראש העין הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי עיריית ראש-העין 19/01/2006
ראש העין חוק עזר לראש העין (החזקת בעלי חיים), התשנז1997 09/02/2003
ראש פינה חוק עזר לראש פינה (החזקת בעלי חיים), התשנה1995 09/02/2003
ראשון לציון חוק עזר לראשון-לציון (החזקת בעלי חיים ופיקוח על כלבים), התשנט1999 06/03/2003
רהט חוק עזר לרהט (פיקוח על כלבים), התשו1996 10/02/2003
רחובות חוק עזר לרחובות (החזקת בעלי חיים), התשנו1996 09/02/2003
רחובות חוק עזר לרחובות (פיקוח על כלבים), התשנו1996 09/02/2003
רכסים חוק עזר לרכסים (החזקת בעלי חיים), תשכט1969 09/02/2003
רכסים חוק עזר לרכסים (פיקוח על כלבים), תשל1970 09/02/2003
רמלה חוק עזר לרמלה (החזקת בעלי חיים ורעייתם), התשמט1989 09/02/2003
רמלה חוק עזר לרמלה (פיקוח על כלבים), התשנה1995 09/02/2003
רמת גן חוק עזר לרמת גן (החזקת יונים ועופות), תשיז1957 09/02/2003
רמת גן חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי) (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשמא1981 05/02/2003
רמת גן חוק עזר לאיגוד ערים רמת גן, בני ברק וגבעתיים (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי) (פיקוח על כלבים), תשלח1978 05/02/2003
רמת השרון חוק עזר לרמת השרון (פיקוח על כלבים), תשכט1968 10/02/2003
רמת השרון חוק עזר לרמת השרון (החזקת בעלי חיים), התשמד1984 09/02/2003
רמת ישי חוק עזר לרמת ישי (פיקוח על כלבים), תשכג1963 10/02/2003
רמת נגב חוק עזר לרמת נגב (פיקוח על כלבים), תשכא1961 09/02/2003
רעננה חוק עזר לרעננה (איסור החזקת בעלי חיים), התשמג1982 10/04/2008
רעננה חוק עזר לרעננה (פיקוח על כלבים וחתולים), התשס”ב-2001 30/01/2006
רעננה חוק עזר לרעננה (פיקוח על כלבים), התשנג1993החוק בוטל בחש”מ 644 עמוד 104 תאריך 27.11.2001 שנה עברית התשס”ב 30/01/2006
שבלי חוק עזר לשבלי (החזקת בעלי חיים), התשנד1994 10/02/2003
שדות נגב (עזתה) חוק עזר לעזתה (החזקת בעלי חיים), תשכה1965 05/02/2003
שדות נגב (עזתה) חוק עזר לעזתה (פיקוח על כלבים), תשכה1964 05/02/2003
שדרות חוק עזר לשדרות (החזקת בעלי חיים), התשס”ט-2009 15/06/2009
שדרות חוק עזר לשדרות (פיקוח על כלבים), תשכא1960החוק בוטל בחש”מ 733 עמוד 247 תאריך 09/06/2009 שנה עברית התשס”ט 15/06/2009
שומרון חוק עזר לאיגוד ערים אזור שומרון (בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי – פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשמו1986 05/02/2003
שלומי חוק עזר לשלומי (החזקת בעלי חיים), התשנג1992 09/02/2003
שלומי חוק עזר לשלומי (פיקוח על כלבים), תשלז1977 09/02/2003
שער הנגב חוק עזר לשער הנגב (פיקוח על כלבים), תשכח1968החוק בוטל בחש”מ 667 עמוד 378 תאריך 1.4.2003 שנה עברית התשס”ג_ 31/01/2006
שער הנגב חוק עוד לשער הנגב (החזקת בעלי חיים), התשמט1989 09/02/2003
שפיר חוק עזר לשפיר (החזקת בעלי חיים), תשכח1968 09/02/2003
שפיר חוק עזר לשפיר (פיקוח על כלבים), תשל1970 09/02/2003
שפרעם הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים, על ידי עיריית שפרעם 25/03/2003
שפרעם חוק עזר לשפרעם (החזקת בעלי חיים), התשנח1998 04/03/2003
שפרעם חוקי עזר למועצת עירית שפרעם, 1934 23/02/2003
תל אביב -יפו חוק עזר לתל-אביב-יפו (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), התשסא2000 12/05/2003
תל אביב -יפו הודעה על קביעת אתר לקבורת גופות וחלקי גופות של בעלי חיים על ידי עירית תל אביב-יפו 10/02/2003
תל מונד הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על ידי המועצה המקומית תל מונד 03/02/2006
תל מונד חוק עזר לתל מונד (החזקת בעלי חיים), התשמה1985 09/02/2003
תל מונד חוק עזר לתל מונד (פיקוח על כלבים), תשכו1966 09/02/2003
תל שבע חוק עזר לתל שבע (פיקוח על כלבים), התשנב1991 09/02/2003
תמר חוק עזר לתמר (פיקוח על כלבים, קופים וחתולים), התשנא1991 09/02/2003
Print Friendly