facebook-icon

עיקור וסירוס

אנחנו ממליצים בכל פה על עיקור וסירוס הכלבים שלכם. לעיקור וסירוס יש מספר היבטים חשובים:

  • היבט בריאותי: פחות מחלות וגידולים סרטניים.
  • היבט התנהגותי: פחות תוקפנות ובעיות התנהגות.
  • היבט מוסרי: צימצום המלטות בלתי מבוקרות והפחתת כמויות הכלבים שאין להם דורש וכתוצאה מכך הפחתה של מספר המתות הכלבים ע”י הרשויות.

אתם מוזמנים לקרוא את דעותיהם של הוטרינרים שלנו בפאנל האינטרנטי בנושא עיקור וסירוס שערכנו.

 

סרטון הסברה של העמותה לחיות משק, מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה

מתוך האתר של משרד החקלאות

תהיה בן אדם

Print Friendly